Mätning av radioaktivitet

Drygt trettio år efter Tjernobylkatastrofen bär den svenska naturen spår från det radioaktiva nedfallet efter olyckan. Allt lägre halter av cesium 137 har med tiden konstaterats i kött från älg, ren och rådjur ( och även i bär och svamp). Halterna i vildsvinskött från de mest drabbade områdena förväntas däremot öka framöver. Så hur ska man veta att det skjutna viltet har strålningsnivåer som underskrider tillåtna gränsvärden? Cesiumanprov.se hjälper dig att ta reda på hur radioaktiviteten ser ut i ditt prov.

Mångårig erfarenhet och snabb service

Vårt laboratorium besitter mångårig erfarenhet av att mäta cesium. Vanliga mätningar görs på bland annat bär, svamp, aska, kött och fisk. Laboratoriet har ett analysinstrument som främst används till att mäta cesium i livsmedel och aska. Man har alltid kalibreringsprov med spårbarhet.

Framför allt under jaktsäsongen analyseras mycket kött från älg och vildsvin. Just vildsvin befars uppvisa allt högra halter i framtiden eftersom de nu sprider sig norrut längs södra norrlandskusten, just där det radioaktiva nedfallet var som störst. Enda sättet att få reda på hur cesiumhalterna i vildsvinsköttet påverkas av detta är att utföra mätningar.

Labbets provtagare och mättekniker har mätt cesiumhalter ända sedan 1986 och är sannolikt de som har rapporterat in överlägset flest mätvärden efter haveriet i Tjernobyl.

Vanliga frågor:

Hur tar man provet?

Provbiten som skall analyseras skall vara rent kött (muskel) fritt från senor och fett. C:a 1,5 dl räcker. Det skall skäras i centimeter-stora bitar. Följ anvisningarna på följesedeln.

Hur lång tid tar det innan man får svar?

Normalt görs analysen samma dag labbet har provet och svar kommer per mail.

Vart vänder man sig om man inte fått svar inom tre arbetsdagar?

Maila till info@cesiumprov.se ange spårningsetikettens nummer.